Vi tror att besparing är framtidens största energikälla. Med våra lösningar vill vi skapa möjlighet till enkel energioptimering och energibesparing som gör ett så litet avtryck på miljön som möjligt.

Enegic Solar- Visualisering av solproduktion

Enegic Solar ger dig högupplöst och realtidsbaserad information om din solproduktion och husets förbrukning. Genom att mäta både produktion och förbrukning ger Enegic Solar unik information om hur din egen förbrukning är fördelad samt vilka förbrukare som är aktiva vid olika tidpunkter. Informationen ger dig möjlighet att optimera din solproduktion och använda så mycket som möjligt av den. Enegic Solar ger dig information om hur du kan gå till väga, till exempel anpassa din billaddning, värmeutrustning eller uppvärmning av poolen.

Solproduktionen och husets förbrukning visualiseras i en app. Där får du all information kring historik, hur mycket solel som sålts ut på nätet, hur mycket solel du använt, jämförelser samt råd om hur du kan optimera din solproduktion.

Enegic Solar består av mätenheter med strömsensorer som mäter solproduktion och husets förbrukning. Monteringen kan enkelt göras både på befintliga och nya installationer.

Enegic Meshure- Mätning av fukt och temperatur

Med Enegic Meshure får du full koll på fukt och temperatur på ett enkelt sätt. Enegic Meshure består av flera mätenheter som med sin enkla design och lilla storlek kan placeras vart som helst. Du får mätning av temperatur och fukt samt smidig visualisering av samtliga mätvärden i en app.

Vi vill göra det enkelt att mäta där det är viktigt att ha koll på just temperatur och fukt. Med hjälp av rapporter, statistik och varningar som skickas ut så fort något inte står rätt till har du full kontroll och kan reagera i tid.

Enegic Meshure kan användas för att till exempel mäta i temperaturkänsliga områden, en krypgrund eller vind där det finns risk för mögel, lokaler som oftast står tomma, lokaler som behöver hålla en viss temperatur eller för att förebygga risk för vattenskador.

Mätenheterna kommunicerar med varandra med hjälp av Mesh-kommunikation, vilket gör att de kan placeras på många ställen över en stor yta. Mätenheterna skickas mätvärden till en basenhet som i sin tur skickas allt data till molnet för lagring och visualisering. Mätenheterna kan kommunicera med basenheten via andra mätenheter vilket gör lösningen optimal för större ytor eller mätning på många ställen.

Om oss

Vi är ett innovativt företag som brinner för energieffektivisering och energioptimering.

Vi har många års erfarenhet inom IoT och har tidigare arbetat med lösningar för visualisering och mätning av bland annat elförbrukning, temperatur och fukt. Vi har även utvecklat lösningar för styrning av uppvärmningssystem för att optimera användningen.

Vårt mål är att skapa kostnadseffektiva och enkla lösningar som gör stor skillnad.

Kontakt

Vill du veta mer om våra lösningar? Kontakta gärna oss!

Mailadress: info@perific.com

Telefonnummer: +46 8 56 48 60 60

Perific Technologies AB | Finlandsgatan 14 | SE-164 74 KISTA | +46 8 56 48 60 60 | info@perific.com

© 2018 Perific Technologies AB
All rights reserved