Meny

Enegic logo
ENERGI OCH EFFEKT

Kundintervju med Johannes Ivarsson på Dryft

Uppskattad lästid: 5 min

Energirenovering handlar om att förädla ett hem, det menar Johannes Ivarsson, grundare och CGO på Dryft. En energirenoverad fastighet blir mer energieffektiv, miljövänlig och som pricken över i:et sparar hushållet pengar.

När de flesta introduceras för begreppet energirenovering uppstår oftast initialt en viss förvirring, många har aldrig hört talas om vare sig energirenovering eller energieffektivisering och vet därför inte vad det innebär, mer än att det har med fastigheters elkonsumtion att göra.

– Men energirenovering handlar om så mycket mer än bara att sänka elkonsumtionen, förklarar Johannes Ivarsson, grundare och CGO på hantverksföretaget Dryft.

Vad är energirenovering?

Energirenovering handlar kort och gott om att energieffektivisera ett hem. Det kan innebära allt från att installera en avancerad lastbalansering till att isolera hemmet på nytt. Eller så kan det handla om att se över uppvärmningsmetoden för fastigheten, byta ut gamla fönster eller installera vattenbesparande enheter.

Målet med all energirenovering är att sänka hushållets elkonsumtion samt att effektivisera den elkonsumtion som blir kvar, genom bland annat effektstyrning och effektmätning. Effekten blir att hushållet sparar pengar samtidigt som fastigheten blir mer miljövänlig.

De flesta fastigheter är i behov av någon form av energirenovering

Nästan alla fastigheter är i behov av någon form av energirenovering, vissa mer omfattande än andra. Det är därför en klar fördel att ta hjälp av en professionell rådgivare innan man ger sig i kast med projektet, någonting som Dryft själva tillhandahåller.

– Det är omöjligt att på förhand säga hur mycket som behöver bli gjort, varje fastighet är unik. Därför har vi alltid en digital konsultation innan vi åker ut till platsen och bestämmer vad som ska göras, förklarar Johannes.

Samtidigt berättar han också att det finns vissa mönster gällande vilka fastigheter som behöver lite extra kärlek.

– Generellt sett kan man säga att ju äldre ett hus är, desto större är behovet av energieffektivisering, säger Johannes och fortsätter: Men egentligen alla hus i Sverige är i behov av någon form av energieffektivisering.

Energieffektivisering handlar om mer än att bara spara pengar

Ett problem som Johannes och hans medarbetare ofta ställs inför är, vad han själv nämner som, ett tema av okunskap gällande energirenovering.

– De flesta är intresserade av att spara pengar direkt men en stor del av energirenovering är någonting man ser resultat på sikt. En förbättrad lösning för uppvärmning nu ger exempelvis resultat nästa vinter, berättar Johannes.

Sådan energirenovering kan exempelvis handla om isolering av ett hem, byte av fönster och en ny uppvärmningsmetod. Den typen av renovering kanske inte ger direkt effekt men då glömmer man att exempelvis bra isolering sparar på värmeräkningen på vintern och håller huset svalt på sommaren, att ett nylagt tak blir som husets mössa och att ekomunstycken till vattenkranarna sparar på vattenkonsumtionen, menar Johannes.

– Det handlar om att kombinera direkta lösningar, såsom lastbalansering till laddboxen, med lösningar som fungerar över tid, exempelvis ny isolering. Allt det här hjälper till att energieffektivisera hemmet och på sikt kommer du att spara pengar, förklarar Johannes.

Viss energirenovering ger alltså effekt i plånboken direkt. Då handlar det oftast om åtgärder såsom effektstyrning, någonting som fått Dryft att intressera sig för Enegics produkter.

– Effektstyrning, särskilt i ett lättillgängligt format såsom Enegics produkter, är någonting fler hushåll behöver överväga, säger Johannes och fortsätter: I kombination med övrig energirenovering ger man fastigheten en god grund att stå på och sig själv lägre utgifter – både direkt och på sikt.

Johannes vision är att erbjuda en helgarderad lösning för energieffektivisering där Enegics lösning samverkar med renovering. Det innebär både mer omfattande renoveringar samt mindre ingrepp på fastigheten. I båda fallen kommer fastigheten att bli mer miljövänlig, någonting som väckt stort intresse hos befolkningen de senaste åren.

Klimatvänliga hus är i ropet

– De flesta vill rädda klimatet – så länge det inte kostar dem pengar. Samtidigt kan energirenoveringen hjälpa till med båda delar. Visst, det kostar en del att renovera men i framtiden kommer du att bespara klimatet onödigt lidande och dessutom spara pengar, förklarar Johannes.

Han tar upp exemplet med solcellspaneler som blivit alltmer populärt att installera, även som privatperson.

– Det är förstås positivt att fler är intresserade av att installera solpaneler, men tänk så mycket mer pengar de kunnat spara om de dessutom hade haft ett energieffektivt hem. Hade fastigheten varit mer energieffektiv kanske solproduktionen hade kunnat räcka längre exempelvis, säger Johannes.

Med en helgarderad lösning hade solproduktionen kunnat ingå i ett system av energieffektivisering som gynnat fastigheten ytterligare, menar Johannes. Bara något så enkelt som avancerad effektstyrning hade kunnat göra att solproduktionen räckt till mer. Om fastigheten dessutom genomgått en mer omfattande energieffektivisering, med exempelvis ett nytt uppvärmningssystem, eller nya munstycken till vattenkranarna, då hade ännu mer pengar kunnat sparas.

Därför tycker Dryft att ett helhetsgrepp på energirenovering är nödvändigt.

Ett helhetsgrepp på energirenovering ger en helgarderad lösning

På Dryft är det en självklarhet att se energirenovering utifrån fastighetens förutsättningar och behov – inte bara från fastighetsägarnas synvinkel. Fastighetsägarna, menar Johannes, är oftast intresserade av att spara pengar och att då sälja på dem en större renovering som kommer att spara dem pengar indirekt, såsom en isolering, är inte lika populär.

– Då får vi förklara hur det fungerar i praktiken – och erbjuda lösningar som både energieffektiviserar på sikt och direkt, säger Johannes och fortsätter: Vi vill vara den långsiktiga spelaren hos fastighetsägare runtom i Sverige, där vi skräddarsyr en energieffektiviseringsplan för varje enskild husägare.

Om det är någonting som brukar väcka intresse för energirenovering så är det decemberräkningen som kommer i januari, avslöjar Johannes. Dryft ser ett tydligt ökat intresse under vinterhalvåret, antagligen just eftersom uppvärmning är någonting som lätt sticker i väg kostnadsmässigt.

Det ökade intresset under vintern ger också Dryft en chans att utbilda intressenter och samtidigt slå hål på gamla myter. En vanlig missuppfattning som de stöter på är att det viktigaste i en fastighet är att byta ut uppvärmningsmetoden till nästa vinter. Men det är kontraproduktivt att byta uppvärmningsmetod, till exempelvis en värmepump, utan att ha tillräcklig isolering eller effektstyrning.

– Det är som att sätta ett plåster på ett brutet ben, säger Johannes och skrattar. Vi på Dryft vill i stället hjälpa fastighetsägare med deras fastigheter från grunden.

Energieffektivisering är samhällsviktigt

I slutändan är Johannes Ivarssons budskap enkelt: Energieffektivisering är samhällsviktigt och borde vara en större del av den allmänna energidebatten.

– Det vi gör – och det ni gör – är extremt viktigt samhällsmässigt, understryker Johannes.

Han menar att det är viktigt att öka intresset för energieffektivisering och att samtidigt bekämpa okunskapen som finns därute gällande just energieffektivisering.

Med energieffektivisering finns det pengar att spara. Men än viktigare är den långsiktiga effekt som en korrekt genomförd energirenovering kan ha både för det enskilda hushållet och för Sverige i stort.

– Energieffektivisering är framtiden för Sverige, avslutar Johannes.

Visste du? Enegic är numera Perific. Läs mer här.

Publicerad Mar 07, 2023

Uppdaterad Jul 02, 2024