Meny

Perific logo
FRÅGOR OCH SVAR

Hur fungerar Perific med solproduktion?

Uppskattad lästid: 3 min

För att Monitor (EM1) ska kunna mäta solproduktionen i fastigheten korrekt behöver installationen utföras enligt följande:

  • De tre sensorerna på L1, L2 och L3 får enbart mäta förbrukning

  • En fjärde sensor installeras vid L4 som enbart får mäta produktion

Någonting som är viktigt att tänka på när man använder Monitor tillsammans med en solcellsanläggning är att det inte fungerar som den ska om solcellsanläggningen har ett batteri.

Anläggningen behöver delas upp för korrekt avläsning

För att Monitor ska kunna mäta solproduktion behöver anläggningen delas upp. Här går vi igenom hur det ska gå till.

Obs! Om du har en hybrid växelriktare är installationen mer komplex. Kontakta vår support.

Du behöver köpa en fjärde sensor

När man använder Monitor till en solcellsanläggning måste man köpa till en fjärde sensor (L4).

Denna ska man koppla runt en fas från växelriktaren och denna sensor ska enbart mäta produktion.

Sensor på produktion och sensorer på förbrukning

Anläggningen behöver delas upp så att Perifics sensorer inte sitter på kablar där både produktion och förbrukning flödar igenom.

Eftersom att vi inte kan mäta riktningen på strömmen behöver anläggningen delas upp.

Vi vill med andra ord dela upp anläggningen så att sensorerna på L1, L2 och L3 mäter "enkelriktade vägar" där det enbart är förbrukning.

Sedan behöver sensorn på L4 sitta på en annan "enkelriktad väg" där det enbart är produktion. Detta brukar vara en fas från växelriktaren.

Var växelriktaren ska placeras

Om det är en ny anläggning är den bästa placeringen av växelriktaren så nära huvudplinten (p1) som möjligt.

Detta för att minska komplexiteten i mätningen och för att minska antalet använda lastbalanserare.

Byt mätningstyp till 3-fas

När installationen av Monitor är klar och anläggningen därmed är uppdelad i enlighet med instruktionerna ovan är det bara en sak kvar att göra.

I Perific-appen behöver du byta typ av mätning till 3-fasförbrukning samt solproduktion. Det gör du enligt följande:

Gå till den Fysiska enheten Klicka på pilen InställningarTyp av mätning → 3-fasförbrukning samt solproduktion

Principskisser

Se våra principskisser här:

Principskisser sol.pdf

Publicerad Feb 28, 2023

Uppdaterad Jul 02, 2024

Relaterade artiklar

ARTIKEL
FEB 23, 2023

Så felsöker du din enhet från Perific

Felsök din enhet genom att följa dessa steg.

Frågor och svar

Läs artikeln
ARTIKEL
FEB 23, 2023

Hur omkonfigurerar jag nätverket till Monitor?

Behöver du omkonfigurera nätverket? Följ vår guide.

Frågor och svar

Läs artikeln
ARTIKEL
APR 28, 2023

Vad är flerpunktsmätning?

Lär dig om Perifics flerpunktsmätning.

Frågor och svar

Läs artikeln
ARTIKEL
FEB 28, 2023

Stödjer Perific funktionen Charge Amps Green Charging?

Perific lastbalansering stödjer funktionen Green Charging.

Frågor och svar

Läs artikeln